Välkommen till Kinesiologikliniken Helix


USA_Antelope-Canyon

Inom kinesiologin anser man att sjukdomar och skador beror på att kroppen kommit i obalans. De obalanser man då talar om är näringsmässiga, strukturella (muskler, leder, energier) och emotionella. Kroppen är också väldigt komplex och ett problem kan ofta bero på att det uppstått obalanser i flera system. Kinesiologi ser på människan ur ett helhetsperspektiv och behandlar sedan sjukdomar och skador utifrån detta.

Ett exempel är stress som leder till obalanser i kroppens näringskemi, vilket i sin tur bl.a. påverkar kroppens muskler och leder. En effektiv behandling av stress bör därför ske på både ett emotionellt, näringsmedicinskt och strukturellt plan.

Ni kan läsa mer om kinesiologi och de behandlingar som ges samt boka tid under flikarna ovan.